Dolgozók

A TANTESTÜLET TAGJAI ÉS AZ ISKOLA DOLGOZÓI

2021. szeptember 1.

Név Szak  
Balogh Norbert magyar
Boros Mihály biológia – földrajz
Borzsákné Frank Eszter angol
Csökmei Gergő angol-német
Cziczeri Noémi francia
Czoldánné Domokos Györgyi testnevelés
Dávidné Marsi Gyöngyi angol – magyar
Dr. Bartókiné Szilágyi Nikoletta spanyol
Dr. Erdészné Németi Anikó magyar – történelem
E. Király Ilona magyar - történelem
Farkas Gabriella német- francia
Dr. Farkasné Csató Katalin magyar
Fodor György magyar
Fodorné Horváth Anett angol
Forrás Imre testnevelés
Győri Etelka magyar - orosz
Galbáts Dénes matematika - informatika
Hajdu Zoltán János testnevelés - történelem
Juhász Károly angol
Kiss László magyar – történelem
Koló–Szujó Edit történelem – latin
Kovács Ilona matematika - fizika
Kukár István művészetek
Lengyel-Rheinfuss Péter történelem - kommunikáció
Nagy Balázs egészségtan – technika - kollégiumi nevelőtanár
Nagyné Halmos Judit pedagógia, egészségtan
Nagyné Kotroczó Andrea

kémia, fizika, környezetvédelem

Oltean Florentina

román – olasz

Dr. Oroszné Honfi Valéria matematika - rajz

Papp Mónika

biológia – kémia

Perlaki Attila

ének-zene

Petrusánné Orosz Ibolya Mária olasz nyelv
Porcsalmy Tünde

matematika - fizika

Sárosiné Sárközi Andrea német

Szász Éva

angol

Székely András

matematika, fizika, informatika

Szendrei Imre testnevelés

Szilágyi János

biológia - kémia - környezetvédelem

Szűcs Levente fizikus, fizika tanár, angol-magyar szakfordító
Tarné Ocsenás Tünde matematika – földrajz
Tóth Enikő angol – orosz
Tóth István matematika – földrajz
Veres János német
Ungvári Nóra iskolatitkár  
Kovács-Fürj Diána laboráns  
Nyistyár István rendszergazda  
Kiss Orsolya iskolatitkár  
Schriffert-Tóth Eszter könyvtáros